top of page

Th 6, 28 thg 7

|

Finsterwalde

Khóa thiền cắm trại "thiền và tuổi trẻ" (18-35 tuổi)

Thực hành thiền trọn vẹn nhận biết ở thiền viện Pháp Quang

Khóa tu đã hết chỗ. Bạn sẽ được xép vào danh sách chờ.
xem chi tiết khóa thiền
Khóa thiền cắm trại "thiền và tuổi trẻ" (18-35 tuổi)
Khóa thiền cắm trại "thiền và tuổi trẻ" (18-35 tuổi)

Zeit & Ort

16:00 28 thg 7, 2023 – 16:00 30 thg 7, 2023

Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland

Über die Veranstaltung

Thời khóa:

28.07.2023

16:00 gặp mặt, dựng lều

18:00 ăn tối

19:30 giới thiệu về thiền trọn vẹn nhận biết

21:00 đi ngủ

29.07.2023

06:00 ngồi thiền

07:30 ăn sáng và dọn dẹp

09:30 pháp thoại

11:00 thiền hành

13:00 ăn trưa và dọn dẹp

15:00 thiền buông thư

16:00 pháp đàm

18:00 ăn tối và dọn dẹp

19:30 thiền ca và đốt lửa trại

21:00 đi ngủ

30.07.2022

06:00 ngồi thiền

07:30 ăn sáng và dọn dẹp

09:30 pháp thoại

11:00 thiền hành

13:00 ăn trưa và dọn dẹp

15:00 pháp đàm

16:00 dọn dẹp trước khi về

17:00 kết thúc, về nhà

Chi phí: Tùy hỉ

Đăng ký trực tiếp để nhận thông tin chi tiết về khóa thiền.

Diese Veranstaltung teilen

bottom of page