top of page

Khóa Thiền Sẽ Diễn Ra

​Lệ Phí: Tùy Hỷ Cúng Dường

Bevorstehende Veranstaltungen

 • Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Nhiều ngày
  Th 5, 02 thg 2
  Finsterwalde
  18:00, 02 thg 2 – 19:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Online-Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  18:00, 02 thg 2 – 19:00
  Zoom
  mit Schwester Tinh Hanh
Lệ Phí: Tùy Hỷ Cúng Dường
bottom of page