top of page

Khóa Thiền Sẽ Diễn Ra

​Lệ Phí: Tùy Hỷ Cúng Dường

Bevorstehende Veranstaltungen

 • Online-Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Online-Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Nhiều ngày
  Th 5, 23 thg 5
  Zoom
  18:00 23 thg 5, 2024 – 19:00
  Zoom
  18:00 23 thg 5, 2024 – 19:00
  Zoom
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Nhiều ngày
  Th 5, 23 thg 5
  Finsterwalde
  18:00 23 thg 5, 2024 – 19:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  18:00 23 thg 5, 2024 – 19:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Wochenend-Seminar "Meditation und Kochen"
  Wochenend-Seminar "Meditation und Kochen"
  Th 5, 06 thg 6
  Finsterwalde
  16:00 06 thg 6, 2024 – 16:00 09 thg 6, 2024
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  16:00 06 thg 6, 2024 – 16:00 09 thg 6, 2024
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
 • Khóa tu an cư kiết hạ và xuất gia gieo duyên 2024
  Khóa tu an cư kiết hạ và xuất gia gieo duyên 2024
  Th 3, 02 thg 7
  Finsterwalde
  10:00 GMT+2 02 thg 7, 2024 – 16:00 GMT+2 15 thg 7, 2024
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  10:00 GMT+2 02 thg 7, 2024 – 16:00 GMT+2 15 thg 7, 2024
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  với Thầy Pháp Nhật và Tăng Ni thiền viện Pháp Quang
Lệ Phí: Tùy Hỷ Cúng Dường
bottom of page