Khóa Thiền Sẽ Diễn Ra

​Lệ Phí: Tùy Hỷ Cúng Dường

Bevorstehende Veranstaltungen

 • Khóa thiền lần thứ 90 - cho thiền sinh trên 16 tuổi
  18:00, 23 thg 9 – 16:00, 25 thg 9
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  Thực hành thiền trọn vẹn nhận biết ở thiền viện Pháp Quang
 • Online-Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  18:00, 29 thg 9 – 19:00
  Zoom
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Nhiều ngày
  Th 5, 29 thg 9
  Finsterwalde
  18:00, 29 thg 9 – 19:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Khóa thiền lần thứ 91 - cho thiền sinh trên 16 tuổi
  18:00, 06 thg 10 – 16:00, 09 thg 10
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  Thực hành thiền trọn vẹn nhận biết ở thiền viện Pháp Quang
 • Ngày thiền tập tại thiền viện Pháp Quang Chân Pháp, Karlovy Vary
  10:00, 15 thg 10 – 16:00, 16 thg 10
  Otovice, Děpoltovická 11, 360 01 Otovice, Tschechien
Lệ Phí: Tùy Hỷ Cúng Dường