top of page

Khóa Thiền Sẽ Diễn Ra

​Lệ Phí: Tùy Hỷ Cúng Dường

Bevorstehende Veranstaltungen

 • Thiền căn bản (online)
  Thiền căn bản (online)
  Nhiều ngày
  Th 4, 06 thg 12
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  19:00 06 thg 12, 2023 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  19:00 06 thg 12, 2023 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  Học thiền trọn vẹn nhận biết với sư cô Tịnh Hạnh
 • Online-Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Online-Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Nhiều ngày
  Th 5, 07 thg 12
  Zoom
  18:00 07 thg 12, 2023 – 19:00
  Zoom
  18:00 07 thg 12, 2023 – 19:00
  Zoom
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Nhiều ngày
  Th 5, 07 thg 12
  Finsterwalde
  18:00 07 thg 12, 2023 – 19:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  18:00 07 thg 12, 2023 – 19:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Thiền cho người mới bắt đầu (online)
  Thiền cho người mới bắt đầu (online)
  Nhiều ngày
  Th 7, 09 thg 12
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  19:00 09 thg 12, 2023 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  19:00 09 thg 12, 2023 – 20:30
  Zoom (bạn sẽ được gửi link sau khi đăng ký)
  Học thiền trọn vẹn nhận biết với Thuận An
 • Khóa thiền kỷ niệm 7 năm thành lập thiền viện Pháp Quang tại Đức
  Khóa thiền kỷ niệm 7 năm thành lập thiền viện Pháp Quang tại Đức
  Th 6, 29 thg 12
  Finsterwalde
  17:00 29 thg 12, 2023 – 13:00 01 thg 1, 2024
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  17:00 29 thg 12, 2023 – 13:00 01 thg 1, 2024
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  Khóa tu với thầy Pháp Nhật và các sư cô
Lệ Phí: Tùy Hỷ Cúng Dường
bottom of page