top of page

Khóa Thiền Sẽ Diễn Ra

​Lệ Phí: Tùy Hỷ Cúng Dường

Bevorstehende Veranstaltungen

 • Online-Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  18:00, 08 thg 6 – 19:00
  Zoom
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Meditation am Donnerstag (German/Deutsch)
  Nhiều ngày
  Th 5, 08 thg 6
  Finsterwalde
  18:00, 08 thg 6 – 19:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  mit Schwester Tinh Hanh
 • Lễ Phật Đản
  CN, 11 thg 6
  Finsterwalde
  10:00, 11 thg 6 – 16:00
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  Lễ Phật Đản ở thiền viện Pháp Quang
 • Khóa tu an cư kiết hạ và xuất gia gieo duyên
  10:00 GMT+2, 09 thg 7 – 16:00 GMT+2, 23 thg 7
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  với Thầy Pháp Nhật và Tăng Ni thiền viện Pháp Quang
 • Khóa thiền cắm trại "thiền và tuổi trẻ" (18-35 tuổi)
  16:00, 28 thg 7 – 16:00, 30 thg 7
  Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland
  Thực hành thiền trọn vẹn nhận biết ở thiền viện Pháp Quang
Lệ Phí: Tùy Hỷ Cúng Dường
bottom of page