top of page

"Bạn thức dậy và nhớ rằng hôm nay bạn có thêm một ngày mới để sống, để yêu thương, để biết ơn cuộc đời. Chỉ như vậy thôi là bạn có nhiều hạnh phúc lắm rồi! Và cách để luôn yêu thương, biết ơn cuộc đời này là sống thảnh thơi. Bạn phải dồn tất cả năng lượng sống của bạn vào từng khoảnh khắc bây giờ và ở đây."

Love and Light for You

SKU: 364115376135191
12,00€Giá

  • Tác giả: Pháp Nhật
    Nhà xuất bản: Dharma-Lichtung e.V.

bottom of page