top of page

“Chúng ta như những chiếc cốc và tất cả chúng ta cũng giống như người họa sĩ. Chiếc cốc ấy là cuộc đời của mỗi chúng ta, và cuộc đời của chúng ta như thế nào thì do chúng ta vẽ lên ấy những gì. Công cụ vẽ chính là ba nghiệp của ta. Ta vẽ lên chiếc cốc cuộc đời mình bằng ba nghiệp thân, khẩu và ý mà chúng ta đang tạo tác mỗi ngày.”

- Pháp Nhật -

Chiếc cốc cuộc đời | Pháp Nhật

14,00€Giá
 • Tác giả: Pháp Nhật

  Nhà xuất bản: Dharma-Lichtung e.V.

  Năm xuất bản: 2024

  Hardcover

  Số trang: 204

 • Thiền viện gửi hàng chỉ có ở bên trong Châu Âu (EU)!

  Phí gửi hàng trong nước Đức (3-5 ngày): 2,90 EUR

  Phí gửi hàng ở trong EU (14 ngày): 9,90 EUR

bottom of page