top of page

" Trong sự tĩnh lăng thâm sâu của tâm thức có ẩn chứa một kho tàng trí tuệ. Và chỉ có những người đi vào sự tĩnh lặng tột cùng của hiện hữu mới có khả năng thấy ra và sử dụng được kho tàng trí tuệ đang ẩn giấu trong chiều sâu của tĩnh lặng... "

Chân Lý và Sự Tĩnh Lặng

SKU: 217537123517253
12,00€Giá
  • Tác giả: Pháp Nhật
    Nhà xuất bản: Dharma-Lichtung e.V.

bottom of page