top of page

Th 3, 02 thg 7

|

Finsterwalde

Khóa tu an cư kiết hạ và xuất gia gieo duyên 2024

với Thầy Pháp Nhật và Tăng Ni thiền viện Pháp Quang

Đóng đăng ký: 22:00 GMT+2 25 thg 6, 2024

Khóa tu an cư kiết hạ và xuất gia gieo duyên 2024
Khóa tu an cư kiết hạ và xuất gia gieo duyên 2024

Zeit & Ort

10:00 GMT+2 02 thg 7, 2024 – 16:00 GMT+2 15 thg 7, 2024

Finsterwalde, Hauptstraße 41, 03238 Finsterwalde, Deutschland

Über die Veranstaltung

Mời các bạn muốn trải nghiệm đời sống của người xuất gia tham gia khóa tu này. Chúng ta sẽ thọ giới sa di / sa di ni cho mười ngày và sống như các sư thầy và sư cô.

Chú ý: Khóa tu này chỉ dành cho những người đã quy y Tam bảo. Các bạn phải tham gia khóa tu này từ đầu đến cuối. 

Xin các bạn đăng ký để nhận thông tin chi tiết về khóa tu. Link đăng ký sẽ mở từ ngày 25.05.2024 đến ngày 25.06.2024.

Đóng đăng ký: 22:00 GMT+2 25 thg 6, 2024

Diese Veranstaltung teilen

bottom of page